241 намерени резултати

избрани етикети:
одз 
одобрен

Брой на регистрираните на територията на област Търговище селскостопански животни през 2021г.

видове животни одз регистър РМС 214/2016 Търговище брой селскостопански
одобрен
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове към 31.12.2020год.

горска земеделска одз Сливен техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2021г.

видове одз Сливен техника РМС 214/2016 регистрирана земедлска
одобрен

Брой регистрирани земеделски стопани за календарната 2020г.

Информация за броя на регистрирани земеделски стопани за календарната 2020г. за област София град

земеделски одз РМС 214/2016 регистрирани стопани брой София град
одобрен
 

Моля изчакайте