4033 намерени резултати

одобрен

Отчети за изпълнение на бюджет 2020

Отчети за изпълнение на бюджет 2020

одобрен

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.септември 2020

Регистър на правоспособните лекари в Република България към м.септември 2020

одобрен

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2020 Г

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2020 Г

одобрен

Разрешения за строеж 2019 год. - актуализиран

Разрешения за строеж 2019 год. - актуализиран

одобрен

РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ И ОДОБРЕНИ ПУП 2020 г.

РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ И ОДОБРЕНИ ПУП 2020 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА УВЕ 2019- АКТУАЛИЗИРАН

РЕГИСТЪР НА УВЕ 2019- АКТУАЛИЗИРАН