2367 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в Община Годеч

Регистър на заявленията за достъп до информация

община Регистър на заявленията за достъп до информация РМС 436/2017 Годеч
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

РМС 214/2016
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

община регистър инвестиционни проекти РМС 54/2019 Козлодуй