2366 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър Карлово РМС 435/2020
одобрен

Регистър земеделски земи под наем

земеделски земи наем община регистър РМС 214/2016 Мирково
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

експлоатация община регистър удостоверения въвеждане Карлово РМС 214/2016
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Карлово

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Карлово

община общински съвет регистър решения РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти Община Карлово

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти Община Карлово

имоти община разпоредителни сделки РМС 436/2017 Карлово