5292 намерени резултати

одобрен

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ в гр. СОФИЯ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ в гр. СОФИЯ към 09.10.2018 г.

лечебни заведения
одобрен
одобрен

Касов отчет на Община Димитровград към 31.07.2016 г.

Касов отчет на Община Димитровград към 31.07.2016 г.

одобрен

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителни дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от ЗЗТ за 2017г.

Списък на физическите/юридически лица, на които са издадени годишни разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителни дейности на територията на Национален парк "Пирин", съгласно чл.50, т.5 от ЗЗТ за 2017г.

списък разрешителни за паша
одобрен

Публичен регистър държавни имоти - Област Варна

Регистър на имоти държавна собственост поддържан от Областна администрация - Варна

правителство
одобрен

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Регистър на издадените Удостоверения за въвеждане в експлоатация