5328 намерени резултата

одобрен

Регистър на язовири

Регистър на язовири

одобрен

Регистър на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Регистър на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Регистър на категоризирани обекти на територията на община Куклен

Регистър на категоризирани обекти на територията на община Куклен

одобрен

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем - аренда

Регистър на земи общинска собственост отдадени под наем - аренда