6421 намерени резултати

одобрен

Регистър на земи и сгради ОС, отдадени под аренда, наем

Регистър на земи и сгради ОС, отдадени под аренда, наем

аренда земи наем община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Белослав
одобрен

Списък на средните и обединените училища, професионалните и профилираните гимназии в област Плевен за учебната 2021-2022 година

Регистър на средните и обединените училища, професионалните и профилираните гимназии, в които ще се осъществява прием след завършено основно образование

гимназии плевен регистър руо средни училища РМС 214/2016
одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен за учебната 2021-2022 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие за учебната 2021-2022 година в област Плевен

плевен развитие регистър руо центрове РМС 214/2016 личностно подкрепа
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен за учебната 2021/2022 година

Регистър на училищата и детските градини за учебната 2021-2022 година в област Плевен

градини детски плевен регистър руо училища РМС 214/2016
одобрен

Реализиран държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище

руо средни училища професионални гимназии профилирани гимназии РМС 214/2016 Търговище област Търговище обединени училища реализиран държавен план-прием по профили и професии
одобрен
 

Моля изчакайте