32 намерени резултати

одобрен

Регистър Дарения

дарения Иваново община регистър РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на частната общинска собственост 2022 г.

Иваново община общинска собственост регистър РМС 436/2017
одобрен

РЕГИСТЪР РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ

Иваново община разпоредителни регистър сделки РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на публичната общинска собственост 2020 г.

Иваново община общинска регистър собственост РМС 436/2017 РМС 214/2016
одобрен
одобрен

Главен регистър на частната общинска собственост

Главен регистър на частната общинска собственост

 

Моля изчакайте