162 намерени резултати

избрани етикети:
бюджет 
одобрен

Бюджет на Община Брезово

Бюджет 2022 година на Община Брезово

бюджет община регистър РМС 214/2016 РМС 54/2019 Брезово
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Ямбол

бюджет изпълнение касово община отчет регистър Ямбол РМС 54/2019
одобрен

отчет за касово изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Николаево

отчет за касово изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Николаево

бюджет изпълнение касово община отчет регистър РМС 54/2019 Николаево
одобрен

Списък на второстeпенните разпоредители

Списък на второстeпенните разпоредители за 2021 г.

бюджет второстепенни община разпоредители регистър РМС 436/2017 Николаево
одобрен
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

бюджет второстепенни община разпоредители регистър списък РМС 436/2017 Куклен
 

Моля изчакайте