803 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашни кучета

Регистър на домашни кучета

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ