767 намерени резултати

одобрен

Регистър за плащанията в СЕБРА - Костинброд 2019

Регистър за плащанията в СЕБРА - Костинброд 2019

одобрен

Регистър на Социалните институции и услуги, които функционират на територията на Община Костинброд 2019

Регистър на Социалните институции и услуги, които функционират на територията на Община Костинброд

одобрен
одобрен

Разрешение за поставяне 2019 г.

Разрешение за поставяне 2019 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 2019

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
одобрен