459 намерени резултати

одобрен

Списък на посредниците и арбитрите към НИПА, ДВ бр. 51/2015 г.

Данни за посредниците и арбитрите утвърдени от Надзорния съвет на НИПА и обнародвани в Държавен вестник с права да участват в уреждане на колективен трудов спор.

одобрен

Списък на обслужващите звена в Област Габрово

Списък на обслужващите звена в Област Габрово за учебната 2017-2018г.

одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина през 2016 г.

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2016 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

одобрен

СПИСЪК НА ЛЕКАРСКИ ПРАКТИКИ

СПИСЪК НА ЛЕКАРСКИ ПРАКТИКИ

СПИСЪК НА ЛЕКАРСКИ ПРАКТИКИ
одобрен

Списък на институциите в предучилищното и училищното образование в област Силистра към 15.09.2017 г.

Списък на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в област Силистра към 15.09.2017 г.

образование училища детски градини ЦПЛР
 

Моля изчакайте