5530 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на специализирани институти и социални услуги в община Враца

Регистър на специализирани институти и социални услуги в община Враца

Регистър на социални институти и услуги
одобрен

Разрешения за таксиметров превоз на територията на община ВРАЦА

Разрешения за таксиметров превоз на територията на община ВРАЦА