58 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич за 2020 г.

Списъкът е Приложение №11 към Бюджет 2020, приет с Решение 4-9 от 28.01.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

второстепенни разпоредители с бюджет община Добрич 2020 г.
одобрен

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на ОбС за периода 2011-2019 г.

Регистърът включва информация за върнатите решения на Общински съвет град Добрич и последващите действия - актуален за мандати 2011-2015 и 2015-2019 г.

върнати решения общински съвет добрич
одобрен

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци

Регистър на площадките за разделно събиране на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон в Община Добрич.

добрич пластмаси разделно събиране на отпадъци стъкло хартия