16 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на общинската собственост

Главен регистър за публична общинска собственост.

одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

икономика
одобрен

Регистър на обществените поръчки

Регистър на обществените поръчки

инвестиционна политика