5941 намерени резултата

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.12.2017г.

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2019г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2019г.

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2018г.

одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Хасково земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.06.2017г.

одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН

себра
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Каварна

Общински регистър на категоризираните туристически обекти в община Каварна