21 намерени резултати

избрани етикети:
устройство на територията 
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП

одобрени ПУП устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Трън

инвестиционна политика устройство на територията
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Трън

строителни разрешения устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на обектите въведени в експлоатация

Регистър на обектите въведени в експлоатация в Община Трън

устройство на територията Община Трън
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

устройство на територията Община Трън