942 намерени резултата

одобрен

Регистър ТСУ 2019г. Симеоновград

Регистър ТСУ 2019г Симеоновград

регистър симеоновград ТСУ
одобрен

Регистър на получените дарения през 2019 г.

Постъпили дарения в Община Мирково през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

регистри
одобрен

Регистър на общинските училища, ДГ и обслужващи звена

Регистър на общинските училища, ДГ и обслужващи звена

одобрен

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

одобрен
одобрен