14 намерени резултати

одобрен

Регистър общинска собственост - община Невестино

Регистър общинска собственост - община Невестино

общинска собственост
одобрен

Регистър на язовирите - община Невестино

Регистър на язовирите - община Невестино

регистър на язовирите
одобрен

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

Регистър на училища, детски градини и обслужващи звена в община Невестино

одобрен

Регистър на търговските обекти - община Невестино

Регистър на търговските обекти - община Невестино

одобрен

Регистър на разпоредителни сделки - община Невестино

Регистър на разпоредителни сделки - община Невестино

одобрен

Регистър на пчелните семейства - община Невестино

Регистър на пчелните семейства - община Невестино

пчелни семейства
 

Моля изчакайте