805 намерени резултата

одобрен

Регистър на заявленията за достъп на информация за 2019 година

Регистър на заявленията за достъп на информация за 2019 година

Регистър на заявленията за достъп на информация за 2019 година
одобрен

Регистър на социалните услуги в Община Николаево за 2019 година

Регистър на социалните услуги в Община Николаево за 2019 година

Регистър на социалните услуги в Община Николаево за 2019 година
одобрен

Регистър ТСУ 2019г. Симеоновград

Регистър ТСУ 2019г Симеоновград

регистър симеоновград ТСУ
одобрен

Регистър на получените дарения през 2019 г.

Постъпили дарения в Община Мирково през периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

регистри
одобрен

Регистър на общинските училища, ДГ и обслужващи звена

Регистър на общинските училища, ДГ и обслужващи звена

одобрен

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК

ДОГОВОРИ ПОДЛЕЖАЩИ НА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ, СКЛЮЧЕНИ СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗПСК