9 намерени резултата

одобрен

Публичен регистър

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35, ал.1 ЗПКОНПИ

публичен регистър симеоновград
одобрен

Регистър вероизповедания 2019

симеоновград вероизповедания
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен