19 намерени резултата

избрани етикети:
строеж  симеоновград 
одобрен

Публичен регистър

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35, ал.1 ЗПКОНПИ

публичен регистър симеоновград
одобрен

Регистар разрешение за строеж2003

Регистар разрешение за строеж2003

строеж
одобрен

Регистар разрешение за строеж2004.

Регистар разрешение за строеж2004.

строеж
одобрен

Регистар разрешение за строеж2005

Регистар разрешение за строеж2005

строеж
одобрен

Регистар разрешение за строеж2006

Регистар разрешение за строеж2006

строеж
одобрен

Регистър вероизповедания 2019

симеоновград вероизповедания