29 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

регистър
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите

регистър
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

регистър
одобрен

Регистър на даренията през 2017 г.

Регистър на даренията през 2017 г.

регистър
одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на даренията през 2016 г.

Регистър на даренията в Община Мирково през 2016 г.

дарения