804 намерени резултата

одобрен

Регистър на даренията през 2017 г.

Регистър на даренията през 2017 г.

регистър
одобрен

Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на даренията през 2016 г.

Регистър на даренията в Община Мирково през 2016 г.

дарения
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Мирково

списък
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти в Община Мирково

регистър
одобрен

Регистър на туристическите обекти, намиращи се на територията на община Мирково

Регистър на туристическите обекти, намиращи се на територията на община Мирково