23 намерени резултата

одобрен

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци от община Чавдар

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци от община Чавдар

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Чавдар

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на община Чавдар.

детски градини обслужващи звена списък училища
одобрен

Списък на издадените общи административни актове от община Чавдар

Списък на издадените общи административни актове от община Чавдар

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания на територията на община Чавдар

карти паркиране регистър трайни увреждания
одобрен

Регистър на даренията в община Чавдар

Регистър на даренията в община Чавдар

одобрен

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджет в община Чавдар

Регистър на второстепенните разпоредители с бюджет в община Чавдар

бюджет разпоредители регистър чавдар второстепениите