1 намерен резултат

избрани етикети:
Регистър за върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Антоново

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет-Антоново

Регистър за върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет