1 намерен резултат

избрани етикети:
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Годеч

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет