2 намерени резултата

избрани етикети:
РЕГИСТЪР на наемателите  сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково 
одобрен

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково
одобрен

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково