6 намерени резултати

избрани етикети:
Свиленград  Регистър недвижими културни ценности 
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Актуален към 20.10.2017

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания Свиленград
одобрен

Регистър на частна общинска собственост

Регистър на частна общинска собственост
Актуален към 20.10.2017

Регистър ЧОС Свиленград
одобрен

Регистър на публична общинска собственост

Регистър на публична общинска собственост

Регистър ПОС Свиленград
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите
Актуален към 20.10.2017

Регистър язовири Свиленград
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства
Актуален към 20.10.2017

Регистър на пчелини и пчелни семейства Свиленград
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистърът е актуален към 20.10.2017

Регистър недвижими културни ценности Свиленград