6 намерени резултата

избрани етикети:
Свиленград  Регистър недвижими културни ценности 
одобрен

Регистър на язовирите

Регистър на язовирите
Актуален към 20.10.2017

Регистър язовири Свиленград
одобрен

Регистър на частна общинска собственост

Регистър на частна общинска собственост
Актуален към 20.10.2017

Регистър ЧОС Свиленград
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства
Актуален към 20.10.2017

Регистър на пчелини и пчелни семейства Свиленград
одобрен

Регистър на публична общинска собственост

Регистър на публична общинска собственост

Регистър ПОС Свиленград
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистърът е актуален към 20.10.2017

Регистър недвижими културни ценности Свиленград
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Актуален към 20.10.2017

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания Свиленград