1 намерен резултат

избрани етикети:
сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково 
одобрен

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите сключили дългосрочни договори за наем на земи от общинския поземлен фонд на община Кирково