1 намерен резултат

избрани етикети:
сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково 
одобрен

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите, сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково

РЕГИСТЪР на наемателите сключили едногодишни договори за наем на земи от ОПФ на община Кирково