1 намерен резултат

избрани етикети:
Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол 
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост - Община Дългопол