1 намерен резултат

избрани етикети:
собственост - Община Дългопол 
одобрен

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти, собственост - Община Дългопол

Регистър отдадени под наем поземлени имоти и части от поземлени имоти собственост - Община Дългопол