1 намерен резултат

избрани етикети:
второстепенни разпоредители община Добрич 
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет при Община Добрич 2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Добрич за 2018 г., съгласно Решение № 30-5/30.01.2018 г. на ОбС за приемане на бюджета на Община Добрич за 2018 г.

второстепенни разпоредители община Добрич второстепенни разпоредители с бюджет