1 намерен резултат

избрани етикети:
въведени 
одобрен

Регистър на въведените в експлоатация обекти от IV и V категория

Регистър на въведените в експлоатация обекти от IV и V категория на територията на Община Чавдар

въведени експлоатация категория регистър строежи