1 намерен резултат

избрани етикети:
Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост