1 намерен резултат

избрани етикети:
жилища общинска собственост 
одобрен

Регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Информацията е актуална.

габрово жилища общинска собственост Община габрово сделки с имоти