9 намерени резултати

одобрен

Регистър на ОП, търговски дружества, ЮЛНЦ и гражд. дружества с участие на общината

Регистър на общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие, юридическите лица с нестопанска цел и гражданските дружества с участие на Община град Добрич - актуален към 23.ноември 2018 г.

общински предприятия добрич търговски дружества добрич юридически лица с нестопанска цел добрич
одобрен

Разпределение на пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване

Пасища и мери от общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич за стопанската 2017/2018 г., съгласно Решение № 17-12/28.02.2017 г. на Общински съвет град Добрич

индивидуално ползване мери общински поземлен фонд пасища
одобрен

Регистър на спортните клубове в Община град Добрич

Регистър на спортните клубове в Община град Добрич, актуален към 03 октомври 2017 г.

спортни клубове
одобрен
одобрен

Информация за предадени отпадъци на Регионално депо с. Стожер

Включва данни за предадените за оползотворяване отпадъци за периода от старта на Регионално депо с. Стожер м. март 2015 г. до м. декември 2016 г.

отпадъци за оползотворяване предадени отпадъци Добрич
одобрен

Регистър на заповеди за изработване на устройствени планове и на измененията им

Регистър на заповеди на кмета на Община град Добрич за изработване на устройствени планове и на измененията им за периода 2010 - 2017 г.

изменения на устройствени планове изработване на устройствени планове устройствени планове