14 намерени резултати

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистърът е актуален за 2017г.

Регистър на пчелини и пчелни семейства
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

регистърът е актуален към 02.10.2017г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
одобрен

Регистър на рекламни елементи

регистърът дава информация за 2017г.

одобрен

Регистър на обществените поръчки в Община Златоград

Регистърът се поддържа в актуално състояние и съдържа информация от 2007г.

регистър на обществените поръчки