17 намерени резултата

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистърът е актуален за 2017г.

Регистър на пчелини и пчелни семейства
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

регистърът е актуален към 02.10.2017г.

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им
одобрен

Регистър на рекламни елементи

регистърът дава информация за 2017г.

одобрен

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

данните са актуални към м. февруари 2018г.

Регистър за площадки за стъкло Ретистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси хартия и картон