7080 намерени резултати

одобрен

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град

Списък на Специализираните обслужващи звена и центровете за подкрепа за личностно развитие в област София-град

град звена обслужващи регистър руо софия специализирани РМС 214/2016
одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в Област София-град за учебната 2022/ 2023 година

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в Област София-град за учебната 2022/ 2023 година

град план прием регистър руо софия РМС 214/2016 утвърден 2022 2023
одобрен

Регистър на лицата, притежаващи документ за извършване на дейности с отпадъци

дейности лица община отпадъци регистър РМС 435/2020 права Попово
одобрен
одобрен

Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2022-2023

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

габрово план прием регистър руо РМС 214/2016 2022
одобрен

Списък на училищата, детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Кюстендил за учебната 2022/2023 година

Списък на училищата, детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Кюстендил за учебната 2022/2023 година

градини детски кюстендил регистър руо училища ЦПЛР РМС 214/2016
 

Моля изчакайте