2672 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022г.

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Община Сливен

информация община Сливен имущество корупция отнемане незаконно ЗПКОНПИ противодействие придобито РМС 54/2019
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсации от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Отчет за изразходените средства за компансации от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

компенсации община отчет превози Болярово РМС 54/2019 пътнически
одобрен

Регистър на безстопанствени кучета

Безстопанствени кучета в община Болярово

безстопанствени кучета община регистър Болярово РМС 436/2017