64 намерени резултати

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки финансиран
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 източници мерки
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС РМС 54/2019 източници
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчет РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 54/2019 мерки
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Бюджет 2021 г., приет с решение по т.21 от Протокол № 20/23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. на Общински съвет - Бургас

бургас бюджет държавна макрорамка община общинска общински приходи разходи решение съвет РМС 214/2016 2021 дейсност разчет капиталови приложения