89 намерени резултати

одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчети РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници капиталови мерки
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчети РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници капиталови мерки
одобрен

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз на Община Бургас за периода 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 г.

Годишен отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от европейския съюз на Община Бургас за периода 01.01.2021 Г. - 31.12.2021 г.

бургас европейски изпълнение касово община отчет сметки средства съюз годишен РМС 54/2019 2021
одобрен

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 Г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 Г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчети РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници капиталови мерки
одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

бургас бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен община отчети РА разходи сметки средства съюз финансиране КФС COVID-19 РМС 214/2016 РМС 54/2019 източници капиталови мерки