2 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените решения по ОВОС

Регистър на издадените решения по ОВОС

екология овос
одобрен

Годишен доклад за състоянието на околната среда от РИОСВ-Враца

Годишен доклад за състоянието на околната среда от РИОСВ-Враца

доклад годишен РИОСВ-Враца
 

Моля изчакайте