1 намерен резултат

избрани етикети:
въвеждане в експлоатация 
одобрен

Регистър - УВЕ

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Кюстендил (от 2012 г.)

въвеждане в експлоатация