8173 намерени резултати

одобрен

Регистър на рекламни елементи към 2021г.

елементи община регистър рекламни РМС 436/2017 Мизия
одобрен

Регистър на издадените платени пропуски

Регъстърът се води в Община Разград по години

община Разград
одобрен

Регистър на обществените поръчки 31.12.2020г.

Регистър на обществените поръчки 31.12.2020г.

Драгоман обществени община поръчки регистър РМС 436/2017