5833 намерени резултати

одобрен

Списък на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на центровете за подкрепа за личностно развитие в област Плевен през учебната 2022-2023 година

плевен регистър руо ЦПЛР ЦСОП центрове за специална образователна подкрепа Центрове за подкрепа за личностно развитие
одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Плевен през учебната 2022-2023 година

Регистър на училищата и детските градини в област Плевен през учебната 2022-2023 година

детски градини образование плевен регистър руо училища РМС 214/2016
одобрен

Списък със ЗАЩИТЕНИТЕ детски градини и училища в Област Кюстендил за 2021/2022 учебна година

Списък със ЗАЩИТЕНИТЕ детски градини и училища в Област Кюстендил за 2021/2022 учебна година

детски градини защитени кюстендил регистър руо училища РМС 567/2021
одобрен

Регистър на разрешенията за строеж 1971_2022- Община Лъки

Регистър на разрешенията за строеж 1971_2022- Община Лъки

одобрен

Регистър на домашните и бедстопанствени кучета на територията на Община Лъки

Регистър на домашните и бедстопанствени кучета на територията на Община Лъки

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Лъки
одобрен

Регистър зелени площи-Община Лъки

Регистър зелени площи-Община Лъки

община площи регистър РМС 436/2017 озеленени Лъки
 

Моля изчакайте