2902 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки, съдържащ:
* Наименование, седалище и адрес на управление, телефон на заявителя
* Единен идентификационен код
* БУЛСТАТ
* Видове течности, за които са предназначени бутилките, които заявителя произвежда
* Места на производство или съхранение на бутилките
* № на заповедта на председателя или на оправомощено от него лице за одобряване на идентификационния знак
* Идентификационен знак

бутилки ДАМТН регистър РМС 436/2017 производители
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

паспорти строежи технически РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

община регистър инвестиционни проекти РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

издадени разрешителни строеж РМС 214/2016 Козлодуй
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

експлоатация обекти регистър РМС 214/2016 Козлодуй
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

община РМС 214/2016 Казанлък
 

Моля изчакайте