4204 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2018 г.

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2018 г.

одобрен