2378 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Лозница
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Долна баня издадени община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

към 24.06.2022г.

етажна собственост община регистър Разград РМС 436/2017
одобрен
одобрен

Регистър на допуснати и одобрени ПУП при Община Ихтиман

Регистър на допуснати и одобрени ПУП при Община Ихтиман

община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Ихтиман
одобрен

Регистър за разрешителни за строеж в Община Ихтиман

експлоатация обекти община регистър строеж РМС 214/2016 Ихтиман
 

Моля изчакайте