41 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Бюджет на общината

бюджет община финанси РМС 214/2016 Антоново
одобрен
одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии-2020

компенсации община превози приходи транспорт автобусни линии намалени РМС 54/2019 Антоново пътнически
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

набор от данни за отчет на бюджета за периода 2017-2021 година

бюджет община финанси РМС 54/2019 Антоново
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

набори от данни за периода 2018, 2019, 2020 г.

информация община регистър ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 Антоново подлежаща
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на общината

набор от данни към 2021 г.

военните паметници община регистър РМС 436/2017 Антоново
 

Моля изчакайте