5830 намерени резултати

одобрен

Придобити професионални квалификации

Данни за удостоверения за придобити професионални квалификации по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава, след м.май 2011 г.

професионална квалификация РМС 436/2017
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Национален референтен списък

Издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера

национален референтен списък български издания с научно рецензиране
одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начина на трайно ползване на земеделските земи за всяко землище от общините в област Видин за предходната година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начина на трайно ползване на земеделските земи за всяко землище от общините в област Видин за предходната година

годишно земеделски земи плащане рентно средно РМС 214/2016 ОДЗ Видин
 

Моля изчакайте